سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
وبسایت بانک ضامن آهو (ع)

                                                                                                                                                                     { بسم اللّه الرّحمن الرّحیم}

شرایط دریافت وام :                                                                                                                                                                                    

الف) قوانین مربوط به شخص دریافت کننده ی وام :

?-شخص گیرنده ی وام در بانک حساب داشته باشد و میزان سپرده ی آن به ازای هر صدهزار تومان ده هزار تومان باشد.

?-شخص گیرنده ی وام عاقل –مکلف وسالم باشد .

?-برای دریافت وام خود شخص بالای شانزده سال و دو  ضامن  وی بالای هفده سال باشد .

?-در صورت انصراف از دریافت وام به ازای هر دوازده روز  سه درصد از یکی از اقساط مربوط به  بانک  میشود وشخص گیرنده باید آنرا بپردازد .

ب) قوانین مربوط به اقساط:

?-به ازای هر روز دیر تر دادن قسط یکدرصد به قسط اضافه شده ودر آخرین قسط محسوب میشود.

?-رسید های قسط باید تا پرداخت آخرین قسط نزد صاحبحساب بماند وبرای پرداخت اقساط در صورت نبود منبع به مراکزی که بانک ارائه میکند باید مراجعه کنند.

ج) قوانین مربوط به اسناد

?-درصورت گم شدن دفتر چه مبالغ درون سپرده به مالکیت  بانک  بوده و برای چاپ المثّنی مبلغ پنجهزار تومان به بانک باید داده شود.

?-درصورت چاپ جعلی مدارک واسناد مربوط به بانک و صاحب حساب وتبلیغات بر ضد بانک ،بانک حق {الف)بستن حساب*ب)دریافت جریمه *ج)دیگر امور را دارد . }

?-درصورت واگذاری حساب و یا واگذاری تسهیلات ،صاحب حساب باید مبلغ هفت هزارتومان به بانک بپردازد .

د) قوانین مربوط به هنگام دریافت وام:

?0-درهنگام دریافت مبلغ وام مبلغ را شمرده و در صورت کم بودن پول به بانک گزارش دهید زیرا بانک پس از پرداخت پول در صورت کم بودن مبلغ هیچ مسئولیّتی را برعهده نمی گیرد.

 ??-درصورت قبول نداشتن قوانین پایه بعد از دریافت وام ،بانک حق {الف)بستن حساب*ب)دریافت جریمه *ج)دیگر امور را دارد . }

??-سپرده ی شما پس از پنج ماه بعد از پرداخت آخرین قسط شما به شما متعلق میگردد.

                                                                                                                  بانک ضامن آهو (ع)                                                                                      ضامن آسایش شماست

 • کلمات کلیدی : شرایط دریافت وام
 • نوشته شده در  پنج شنبه 88/4/25ساعت  1:44 عصر  توسط ضامن بانک 
    نظرات دیگران()


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  برو پایین تر
  سرمایه گذاری
  وام دهی
  نکته
  بانک
  شرایط دریافت وام